ایران قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد
ایران قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد

ایران قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد 🔹ایران با یک طلا دو نقره و چهار برنز قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد.

ایران قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد

🔹ایران با یک طلا دو نقره و چهار برنز قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد.