شهر اینترنتی امن برای دانش‌آموزان
شهر اینترنتی امن برای دانش‌آموزان

یکی از راهکارهای عمده مقابله با آسیبهای فضای مجازی ایجاد فضای امن و پاک در اینترنت است؛ این موضوع به خصوص برای دانش آموزان به دلیل حضور در فضای مجازی جهت استفاده از کلاسهای آموزشی و کمک آموزشی تا حد بسیار زیادی می تواند از آثار مخرب اینترنت جلوگیری کند. ناگفته نماند که فضای مجازی […]

اینفوگرافیک: نجیبه پورکریم

یکی از راهکارهای عمده مقابله با آسیبهای فضای مجازی ایجاد فضای امن و پاک در اینترنت است؛ این موضوع به خصوص برای دانش آموزان به دلیل حضور در فضای مجازی جهت استفاده از کلاسهای آموزشی و کمک آموزشی تا حد بسیار زیادی می تواند از آثار مخرب اینترنت جلوگیری کند. ناگفته نماند که فضای مجازی دارای مزایا و معایب می باشد که میتوان با کسب سواد رسانه ای از ثمرات این درخت پربار، بهره درست برد.
اینفوگرافیک: نجیبه پورکریم