ایران و روسیه توافقنامه همکاری بلند مدت امضا می‌کنند
ایران و روسیه توافقنامه همکاری بلند مدت امضا می‌کنند

ایران و روسیه توافقنامه همکاری بلند مدت امضا می‌کنند 🔹«کاظم جلالی» سفیر ایران در روسیه گفته است که روسیه و ایران قصد دارند در آینده نزدیک یک توافقنامه همکاری جامع بلندمدت امضا کنند. 🔹به گزارش رسانه های روسی، سفیر ایران در روسیه  تاریخ امضای این قرارداد را مشخص نکرده است.

ایران و روسیه توافقنامه همکاری بلند مدت امضا می‌کنند

🔹«کاظم جلالی» سفیر ایران در روسیه گفته است که روسیه و ایران قصد دارند در آینده نزدیک یک توافقنامه همکاری جامع بلندمدت امضا کنند.

🔹به گزارش رسانه های روسی، سفیر ایران در روسیه  تاریخ امضای این قرارداد را مشخص نکرده است.