ایستگاه اتوبوس عجیب در تایلند! (عکس)
ایستگاه اتوبوس عجیب در تایلند! (عکس)

یک ایستگاه اتوبوس تمیز و باکیفیت می تواند در ترغیب مخاطب به استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی و در نتیجه جلوگیری از مشاهده وسایل نقلیه تک سرنشین نقش بسیار مهمی داشته باشد. به عنوان بخش مهمی از سیستم حمل و نقل عمومی، اتوبوس در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار دارد. در این میان ایستگاه […]

یک ایستگاه اتوبوس تمیز و باکیفیت می تواند در ترغیب مخاطب به استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی و در نتیجه جلوگیری از مشاهده وسایل نقلیه تک سرنشین نقش بسیار مهمی داشته باشد.

به عنوان بخش مهمی از سیستم حمل و نقل عمومی، اتوبوس در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار دارد. در این میان ایستگاه اتوبوس یعنی همان جائی که مسافران منتظر ورود خط مورد نظر خود هستند نیز اهمیت ویژه ای دارد.