ایلان ماسک: از دست دادن کریمه برای روسیه مثل از دست دادن هاوایی برای واشنگتن است
ایلان ماسک: از دست دادن کریمه برای روسیه مثل از دست دادن هاوایی برای واشنگتن است

🔻ایلان ماسک: از دست دادن کریمه برای روسیه مثل از دست دادن هاوایی برای واشنگتن است ایلان ماسک، تاجر آمریکایی و بنیانگذار شرکت اسپیس ایکس: از دست دادن کریمه برای مسکو همانند از دست دادن هاوایی و پرل هاربر برای واشنگتن است. 🔹روسیه چه بخواهیم چه نخواهیم شبه جزیره کریمه را بخشی لاینفک خاکش و یکی […]

🔻ایلان ماسک: از دست دادن کریمه برای روسیه مثل از دست دادن هاوایی برای واشنگتن است

ایلان ماسک، تاجر آمریکایی و بنیانگذار شرکت اسپیس ایکس: از دست دادن کریمه برای مسکو همانند از دست دادن هاوایی و پرل هاربر برای واشنگتن است.

🔹روسیه چه بخواهیم چه نخواهیم شبه جزیره کریمه را بخشی لاینفک خاکش و یکی از ارکان امنیت ملی خود می‌داند، زیرا کریمه پایگاهی استراتژیک برای مرزهای دریایی جنوبی روسیه است.