ایلان ماسک ویژگی ممانعت از خودکشی در توئیتر را حذف کرد
ایلان ماسک ویژگی ممانعت از خودکشی در توئیتر را حذف کرد

🔸ایلان ماسک ویژگی ممانعت از خودکشی در توئیتر را حذف کرد 🔹رویترز خبر داد ویژگی ممانعت از خودکشی در توئیتر با دستور ایلان ماسک چند روزی است که حذف شده است. 🔹این ویژگی محتوای ممانعت از خودکشی و تلفن‌های مرتبط با کمک به افراد نزدیک به خودکشی را در اختیار مخاطبی قرار می‌دهد که در […]

🔸ایلان ماسک ویژگی ممانعت از خودکشی در توئیتر را حذف کرد

🔹رویترز خبر داد ویژگی ممانعت از خودکشی در توئیتر با دستور ایلان ماسک چند روزی است که حذف شده است.

🔹این ویژگی محتوای ممانعت از خودکشی و تلفن‌های مرتبط با کمک به افراد نزدیک به خودکشی را در اختیار مخاطبی قرار می‌دهد که در جست و جوی روش‌های خودکشی است.