بابایی مهاجم ماشین سازی: برای بازی استقلال صددرصد آماده‌ام.
بابایی مهاجم ماشین سازی: برای بازی استقلال صددرصد آماده‌ام.

⭕️ بابایی مهاجم ماشین سازی: برای بازی استقلال صددرصد آماده‌ام. 🔸من بعد بازی با ذوب آهن دچار سرماخوردگی شدم که همان موقع کارهای درمانی را زیر نظر کادرپزشکی تیم شروع کردم. شرایط خوبی دارم و اگر کادر فنی صلاح بداند برای این بازی مشکلی ندارم. 🔸من آمادگی کامل دارم اما اینکه بازی کنم یا نکنم […]

⭕️ بابایی مهاجم ماشین سازی: برای بازی استقلال صددرصد آماده‌ام.

🔸من بعد بازی با ذوب آهن دچار سرماخوردگی شدم که همان موقع کارهای درمانی را زیر نظر کادرپزشکی تیم شروع کردم. شرایط خوبی دارم و اگر کادر فنی صلاح بداند برای این بازی مشکلی ندارم.

🔸من آمادگی کامل دارم اما اینکه بازی کنم یا نکنم بسته به نظر سرمربی تیم دارد. برای این بازی هم اینکه بازی کنم یا نکنم به نظر کادرفنی بستگی دارد اما برای این بازی مهم صددرصد آماده هستم