بابک برزویه درگذشت
بابک برزویه درگذشت

بابک برزویه درگذشت 🔹بابک برزویه، عکاس، امروز (سه‌شنبه، ۲۵ مرداد ماه) از دنیا رفت. 🔹او از عکاسانی بود که نه تنها در حوزه سینما بلکه در حوزه عکاسی مطبوعاتی و همکاری با رسانه‌های مختلف از جمله خبرگزاری‌ها، کارنامه پُر باری داشت.

بابک برزویه درگذشت

🔹بابک برزویه، عکاس، امروز (سه‌شنبه، ۲۵ مرداد ماه) از دنیا رفت.

🔹او از عکاسانی بود که نه تنها در حوزه سینما بلکه در حوزه عکاسی مطبوعاتی و همکاری با رسانه‌های مختلف از جمله خبرگزاری‌ها، کارنامه پُر باری داشت.