باج‌نیوزها و ابداع روشی جدید برای تیغ زدن مدیران نفتی
باج‌نیوزها و ابداع روشی جدید برای تیغ زدن مدیران نفتی

باج‌نیوزها و ابداع روشی جدید برای تیغ زدن مدیران نفتی! 🔹در چندسال اخیر یکی از کانالهایی که به باج نیوز معروف است ابتدا برخی مدیران نفتی را مورد آماج حملات رسانه ای قرار داده و سپس با گذاشتن جلسه با وی و تبادلاتی غیرصحیح، به تعریف و تمجید از آن می‌پردازد و در انتهای سال […]

باج‌نیوزها و ابداع روشی جدید برای تیغ زدن مدیران نفتی!

🔹در چندسال اخیر یکی از کانالهایی که به باج نیوز معروف است ابتدا برخی مدیران نفتی را مورد آماج حملات رسانه ای قرار داده و سپس با گذاشتن جلسه با وی و تبادلاتی غیرصحیح، به تعریف و تمجید از آن می‌پردازد و در انتهای سال نیز با برگزاری مراسمی خودساخته مثلاً از بین همان مسئولان نامزد بهترین ها در حوزه های مختلف انتخاب کرده و باصطلاح داوری کرده و بهترین ها را در کانال جعلی خویش معرفی میکند!

🔹نکته مهم آنجاست که نام بزرگان را در صدر میگذارد که اعتبار کار عجیب خود را بالا برده و سپس مسئولان دیگر را تنها با شرایط مالی خاص! در لیست کاندیداهای باصطلاح برتر میگذارد.

🔹شایسته است مردان نفتی و زحمتکش که خیلی شناختی از روش این افراد ندارند بیشتر دقت نمایندو از طرفی وزارت نفت که ظرفیت های بسیار خوبی دارد، جلوی عطش برخی مدیران که موجب رشد باج نیوز ها می‌شوند را بگیرد.