بازار مسکن همچنان در تب و تاب گرانی
بازار مسکن همچنان در تب و تاب گرانی

🔻بازار مسکن همچنان در تب و تاب گرانی 🔹در حالی که اعلام می شود بازار مسکن به آرامش و ثبات نسبی رسیده اما آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از رشد قیمت‌ها در این بازار است.

🔻بازار مسکن همچنان در تب و تاب گرانی

🔹در حالی که اعلام می شود بازار مسکن به آرامش و ثبات نسبی رسیده اما آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از رشد قیمت‌ها در این بازار است.