بازداشت تعدادی از منتشرکنندگان لایوهای غیراخلاقی
بازداشت تعدادی از منتشرکنندگان لایوهای غیراخلاقی

بازداشت تعدادی از منتشرکنندگان لایوهای غیراخلاقی پلیس فتا فراجا: علت اصلی ارتکاب جرم این افراد کسب درآمد مالی هنگفت و در مرحله بعدی به انحطاط اخلاقی کشاندن کاربران است. 🔹مرتکبان اینگونه جرایم، ضمن حضور در اماکن ورزشی خصوصی بویژه استخر، اقدام به اجرای لایوهای غیراخلاقی در اینستاگرام می‌کنند که ضمن دستگیری مجرمان؛ با صاحبان سالن‌های […]

بازداشت تعدادی از منتشرکنندگان لایوهای غیراخلاقی

پلیس فتا فراجا: علت اصلی ارتکاب جرم این افراد کسب درآمد مالی هنگفت و در مرحله بعدی به انحطاط اخلاقی کشاندن کاربران است.

🔹مرتکبان اینگونه جرایم، ضمن حضور در اماکن ورزشی خصوصی بویژه استخر، اقدام به اجرای لایوهای غیراخلاقی در اینستاگرام می‌کنند که ضمن دستگیری مجرمان؛ با صاحبان سالن‌های ورزشی متخلف نیز برخورد صورت گرفت.