بازداشت یک سرکرده سرشناس داعش در غرب عراق
بازداشت یک سرکرده سرشناس داعش در غرب عراق

بازداشت یک سرکرده سرشناس داعش در غرب عراق 🔹یک سرکرده سرشناس داعشی در عملیات جست‌وجو و پاکسازی در استان الانبار توسط نیروهای امنیتی عراق دستگیر شد.

بازداشت یک سرکرده سرشناس داعش در غرب عراق

🔹یک سرکرده سرشناس داعشی در عملیات جست‌وجو و پاکسازی در استان الانبار توسط نیروهای امنیتی عراق دستگیر شد.