بازدید خبرنگاران از مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد واحد ایلخچی
بازدید خبرنگاران از مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد واحد ایلخچی

به گزارش تایسیز نیوز، خبرنگاران بعد از کنفرانس خبری دکتر حامد تقی پور ریاست دانشگاه آزاد واحد ایلخچی به بازدید از مجتمع آزمایشگاهی این دانشگاه پرداختند. دکتر رامین آذرپور که بعنوان روابط عمومی دانشگاه بانی این نشست بود در این بازدید خبرنگاران را همراهی کرد. آذرپور که رزمه درخشان عملی همچون هفت عنوان اختراع ثبت […]

به گزارش تایسیز نیوز، خبرنگاران بعد از کنفرانس خبری دکتر حامد تقی پور ریاست دانشگاه آزاد واحد ایلخچی به بازدید از مجتمع آزمایشگاهی این دانشگاه پرداختند.

دکتر رامین آذرپور که بعنوان روابط عمومی دانشگاه بانی این نشست بود در این بازدید خبرنگاران را همراهی کرد.

آذرپور که رزمه درخشان عملی همچون هفت عنوان اختراع ثبت شده در اداره اختراعات ایران، عضو فدراسیون بین المللی مخترعین (IFIA)، عضویت استعداد درخشان در باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، برترین کارشناس آزمایشگاه های کشور در جشنواره ملی فرهیختگان، ترجمه کتب تخصصی معماری و مدیر عامل واحد فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی را در کارنامه دارد، مسئولیت این مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی که شامل مرکز مدیریت و مهارت آموزی مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی و کلینیک هوشمند سازی صنایع مستقر در شهرک صنعتی سلیمی و ۳۲ عنوان آزمایشگاه و کارگاه تخصصی، تحقیقاتی و همکار سازمان فنی و حرفه ای با قابلیت ارائه ۳۱۰ عنوان خدمت آزمایشگاهی، مشاوره و تخصصی به دانشجویان، پژوهشگران، اساتید، مراکز آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی می باشد را بر عهده دارد.

وی به تشریح یکایک آزمایشگاه ها پرداخت.

  • نویسنده : بابک صفری