بازدید رئیس جمهور از چرمشهر تبریز
بازدید رئیس جمهور از چرمشهر تبریز

بازدید رئیس جمهور از چرمشهر تبریز رئیس جمهور در ابتدای سفر خود به آذربایجان شرقی از چرمشهر تبریز بازدید کرد. به گزارش تایسیز نیوز، سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در بازدید از چرمشهر تبریز، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و مسائل واحدهای مستقر در این شهرک قرار گرفت. تبریز قطب صنعت چرم ایران بوده […]

بازدید رئیس جمهور از چرمشهر تبریز

بازدید رییس جمهور از چرمشهر تبریز

رئیس جمهور در ابتدای سفر خود به آذربایجان شرقی از چرمشهر تبریز بازدید کرد.

به گزارش تایسیز نیوز، سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در بازدید از چرمشهر تبریز، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و مسائل واحدهای مستقر در این شهرک قرار گرفت.

چرمشهر تبریز

تبریز قطب صنعت چرم ایران بوده و نخستین کارخانه چرم سازی مدرن ایران در حدود ۹۵ سال قبل در این شهر ایجاد شده است.

چرمشهر تبریز