*بازدید علمی دانشجویان دانشگاه پیام نور در راستای آشنایی با صنعت*
*بازدید علمی دانشجویان دانشگاه پیام نور در راستای آشنایی با صنعت*

🔺 *بازدید علمی دانشجویان دانشگاه پیام نور در راستای آشنایی با صنعت* 🔹گروهی از دانشجویان دانشگاه پیام نور اسکو از گروه کارخانجات مهر اصل در شهرک شهید سلیمی بازدید کردند.  ▫️دانشجویان در این رویداد، ضمن بازدید از خطوط تولید در زمینه تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با فرآیند تولید و تحقیق و توسعه آشنا شده […]

🔺 *بازدید علمی دانشجویان دانشگاه پیام نور در راستای آشنایی با صنعت*

🔹گروهی از دانشجویان دانشگاه پیام نور اسکو از گروه کارخانجات مهر اصل در شهرک شهید سلیمی بازدید کردند. 

▫️دانشجویان در این رویداد، ضمن بازدید از خطوط تولید در زمینه تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با فرآیند تولید و تحقیق و توسعه آشنا شده و در پایان طی جلسه‌ی پرسش و پاسخ در خصوص ایده‌هایشان نیز به گفتگو پرداختند. 

▫️کارخانجات تولیدی شرکت مهراصل تولیدکننده محصولات دانش بنیان، از سال ۶۹ فعالیت خود را آغاز کرده و به عنوان بزرگ ترین شرکت فعال در زمینه تهویه و تبرید در کشور شناخته می شود.