بازدید مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان و سالمندان فیاض بخش تبریز
بازدید مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان و سالمندان فیاض بخش تبریز

💢بازدید مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان و سالمندان فیاض بخش تبریز 🔹دکتر صحاف مدیرکل بهزیستی استان در این دیدار  که با همراهی معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان صورت گرفت، از بخش های مختلف مجتمع از جمله مرکز پذیرش مجتمع، میزان پیشرفت سالن اجتماعات و واحدهای دیگر بازدید و در […]

💢بازدید مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان و سالمندان فیاض بخش تبریز

🔹دکتر صحاف مدیرکل بهزیستی استان در این دیدار  که با همراهی معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان صورت گرفت، از بخش های مختلف مجتمع از جمله مرکز پذیرش مجتمع، میزان پیشرفت سالن اجتماعات و واحدهای دیگر بازدید و در خصوص مسایل و موضوعات مختلف مرکز، با اعضای هیات مدیره مجتمع فیاض بخش به گفتگو نشست.