بازدید مهندس اوجی وزیر نفت از غرفه پتروشیمی تبریز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
بازدید مهندس اوجی وزیر نفت از غرفه پتروشیمی تبریز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

بازدید مهندس اوجی وزیر نفت از غرفه پتروشیمی تبریز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در این دیدار دکتر میراشرفی به شرح مختصر پروسه تولید پرداخت و از عملکرد پتروشیمی تبریز در راستای تامین زنجیره ارزش سخن گفت.مهندس اوجی ضمن اشاره به تنوع محصولات پلیمری شرکت پتروشیمی تبریز نقش این شرکت را در راستای […]

بازدید مهندس اوجی وزیر نفت از غرفه پتروشیمی تبریز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

در این دیدار دکتر میراشرفی به شرح مختصر پروسه تولید پرداخت و از عملکرد پتروشیمی تبریز در راستای تامین زنجیره ارزش سخن گفت.
مهندس اوجی ضمن اشاره به تنوع محصولات پلیمری شرکت پتروشیمی تبریز نقش این شرکت را در راستای برنامه جلوگیری از خام فروشی ارزنده دانست و از تلاش آن در جهت رونق بخشیدن به بازار پلیمری تقدیر نمود.