بازگشت به کار کارگران اخراجی مس سونگون
بازگشت به کار کارگران اخراجی مس سونگون

بازگشت به کار کارگران اخراجی مس سونگون عباس زاده مدیرعامل مس سونگون در نشست خبری مطرح کرد:۷۱ نفر از کارگران مس سونگون در جریان اعتراضات صنفی اخراج شده بودند که با مساعدت شورای تامین شهرستان گره های قانونی برطرف شده و ۵۴ نفر از آنها به سر کار باز گشته اند. 🔹از ۱۴ نفر باقی […]

بازگشت به کار کارگران اخراجی مس سونگون

عباس زاده مدیرعامل مس سونگون در نشست خبری مطرح کرد:۷۱ نفر از کارگران مس سونگون در جریان اعتراضات صنفی اخراج شده بودند که با مساعدت شورای تامین شهرستان گره های قانونی برطرف شده و ۵۴ نفر از آنها به سر کار باز گشته اند.

🔹از ۱۴ نفر باقی مانده ۴ نفر بازنشست شده و ۳ نفر نیز در آزمون مس قبول شده اند.

🔹فعلا ۷ نفر بلاتکلیف هستند که سعی می کنیم آن ها نیز تا آخر همین ماه به کار باز گردند.