بازگشت قیمت دلار به کانال ۴۷ هزار تومانی
بازگشت قیمت دلار به کانال ۴۷ هزار تومانی

بازگشت قیمت دلار به کانال ۴۷ هزار تومانی نرخ ارز که در هفته گذشته روند کاهشی به خود گرفت و تا حدود ۴۸ هزار تومان هم کاهش پیدا کرد امروز و در پی انتشار خبر توافق بین ایران و عربستان به روند کاهشی خود ادامه داد و هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی به […]

بازگشت قیمت دلار به کانال ۴۷ هزار تومانی

نرخ ارز که در هفته گذشته روند کاهشی به خود گرفت و تا حدود ۴۸ هزار تومان هم کاهش پیدا کرد امروز و در پی انتشار خبر توافق بین ایران و عربستان به روند کاهشی خود ادامه داد و هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی به ۴۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و پیش بینی می‌شود که بازار ارز در روزهای آتی نیز روند کاهشی به خود بگیرد.