بازگشت ملی‌پوشان به اردوی تراکتور
بازگشت ملی‌پوشان به اردوی تراکتور

بازگشت ملی‌پوشان به اردوی تراکتور اسدی و دینکا با استقبال مدیرعامل باشگاه و اعضای تیم به اردوی تراکتور اضافه شدند. رضا اسدی و آلین دینکا، بازیکن و مربی دروازه‌بانان تراکتور که در اردوی اخیر تیم‌ملی حضور داشتند، عصر امروز به‌جمع شاگردان خمز در اهواز ملحق شدند. هوشنگ نصیرزاده ، مدیرعامل باشگاه به همراه اعضای کادرفنی […]

بازگشت ملی‌پوشان به اردوی تراکتور

اسدی و دینکا با استقبال مدیرعامل باشگاه و اعضای تیم به اردوی تراکتور اضافه شدند.

رضا اسدی و آلین دینکا، بازیکن و مربی دروازه‌بانان تراکتور که در اردوی اخیر تیم‌ملی حضور داشتند، عصر امروز به‌جمع شاگردان خمز در اهواز ملحق شدند.

هوشنگ نصیرزاده ، مدیرعامل باشگاه به همراه اعضای کادرفنی و بازیکنان از اسدی و دینکا استقبال کردند.