بازگشت کاوه رضایی به تمرینات تراکتور
بازگشت کاوه رضایی به تمرینات تراکتور

بازگشت کاوه رضایی به تمرینات تراکتور 🔺️با اعلام باشگاه تراکتور، “کاوه رضایی” مهاجم این تیم از امروز به تمرینات گروهی سرخ‌پوشان اضافه شد. 🔺️شاگردان بردیف امروز ریکاوری کردند.

بازگشت کاوه رضایی به تمرینات تراکتور

🔺️با اعلام باشگاه تراکتور، “کاوه رضایی” مهاجم این تیم از امروز به تمرینات گروهی سرخ‌پوشان اضافه شد.

🔺️شاگردان بردیف امروز ریکاوری کردند.