بازیگر مطرح فرانسوی درگذشت
بازیگر مطرح فرانسوی درگذشت

بازیگر مطرح فرانسوی درگذشت 🔹ژان لویی ترنتینیان بازیگر بزرگ سینمای فرانسه که بیشتر برای بازی در فیلم‌های زد، کانفورمیست، قرمز، یک مرد و یک زن، عشق شناخته می شد در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

بازیگر مطرح فرانسوی درگذشت

🔹ژان لویی ترنتینیان بازیگر بزرگ سینمای فرانسه که بیشتر برای بازی در فیلم‌های زد، کانفورمیست، قرمز، یک مرد و یک زن، عشق شناخته می شد در سن ۹۱ سالگی درگذشت.