باقری: ایران در معادله برجام طرف مدعی است
باقری: ایران در معادله برجام طرف مدعی است

باقری: ایران در معادله برجام طرف مدعی است معاون وزیر خارجه:ایران در معادله برجام مدعی است و بارها اعلام کرده که در چارچوب توافق گذشته حاضر به انجام مذاکرات است. 🔹ایران تعاملات خود را با طرف‌های مقابل به طرق مختلف ادامه می‌دهد. 🔹امیدوارم روند تلاش‌ها در مسیر مذاکرات، به نتایج مثبتی نیز ختم شود.

باقری: ایران در معادله برجام طرف مدعی است

معاون وزیر خارجه:ایران در معادله برجام مدعی است و بارها اعلام کرده که در چارچوب توافق گذشته حاضر به انجام مذاکرات است.

🔹ایران تعاملات خود را با طرف‌های مقابل به طرق مختلف ادامه می‌دهد.

🔹امیدوارم روند تلاش‌ها در مسیر مذاکرات، به نتایج مثبتی نیز ختم شود.