باقری با نماینده انگلیس در سازمان‌های بین‌المللی دیدار و گفت‌وگو کرد
باقری با نماینده انگلیس در سازمان‌های بین‌المللی دیدار و گفت‌وگو کرد

باقری با نماینده انگلیس در سازمان‌های بین‌المللی دیدار و گفت‌وگو کرد 🔹در این دیدار «علی باقری» از عزم جدی ایران برای تامین منافع ملی کشورمان در مذاکرات احیای برجام سخن گفت.

باقری با نماینده انگلیس در سازمان‌های بین‌المللی دیدار و گفت‌وگو کرد

🔹در این دیدار «علی باقری» از عزم جدی ایران برای تامین منافع ملی کشورمان در مذاکرات احیای برجام سخن گفت.