بانوان هاکی روی یخ ایران نایب قهرمان آسیا شدند
بانوان هاکی روی یخ ایران نایب قهرمان آسیا شدند

بانوان هاکی روی یخ ایران نایب قهرمان آسیا شدند تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران امروز در دیدار نهایی هاکی روی یخ قهرمانی آسیا مقابل تیم تایلند با نتیجه سه بر یک شکست خوردند و به مقام نایب قهرمانی آسیا رسیدند.                        

بانوان هاکی روی یخ ایران نایب قهرمان آسیا شدند

تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران امروز در دیدار نهایی هاکی روی یخ قهرمانی آسیا مقابل تیم تایلند با نتیجه سه بر یک شکست خوردند و به مقام نایب قهرمانی آسیا رسیدند.