بانوی تمام نشدنی پینگ پنگ ایران نقره ای شد
بانوی تمام نشدنی پینگ پنگ ایران نقره ای شد

بانوی تمام نشدنی پینگ پنگ ایران نقره ای شد 🔹️ندا شهسواری در فینال رقابت های همبستگی کشورهای اسلامی، با قبول شکست مقابل حریف ترکیه ای نائب قهرمان رقابت های انفرادی بانوان همبستگی کشورهای اسلامی شد.

بانوی تمام نشدنی پینگ پنگ ایران نقره ای شد

🔹️ندا شهسواری در فینال رقابت های همبستگی کشورهای اسلامی، با قبول شکست مقابل حریف ترکیه ای نائب قهرمان رقابت های انفرادی بانوان همبستگی کشورهای اسلامی شد.