بانک‌های لبنان پس از یک هفته اعتصاب باز شدند
بانک‌های لبنان پس از یک هفته اعتصاب باز شدند

بانک‌های لبنان پس از یک هفته اعتصاب باز شدند 🔹بانک‌های لبنان از دیروز دوشنبه که پس از گذشت یک هفته کامل از  اعتصاب بازگشایی شدند شاهد صف‌های طویلی از شهروندان، کارکنان دولت و نظامیانی بود که برای امور بانکی معوقه خود مراجعه کرده بودند. 🔹بانک‌های لبنان در اعتراض به حمله مسلحانه به برخی شعب آن […]

بانک‌های لبنان پس از یک هفته اعتصاب باز شدند

🔹بانک‌های لبنان از دیروز دوشنبه که پس از گذشت یک هفته کامل از  اعتصاب بازگشایی شدند شاهد صف‌های طویلی از شهروندان، کارکنان دولت و نظامیانی بود که برای امور بانکی معوقه خود مراجعه کرده بودند.

🔹بانک‌های لبنان در اعتراض به حمله مسلحانه به برخی شعب آن در بیروت و دیگر مناطق لبنان از سوی سپرده‌گذارانی بسته شده بود که خواهان دریافت سپرده‌های خود به دلار آمریکا بودند.

🔹اتحادیه بانک‌های لبنانی به دنبال بازگشایی بانک‌ها پس از یک هفته اعتصاب، خواهان تامین بیشتر امنیت بانک‌ها و تصویب قانونی برای آزادسازی سپرده سپرده گذاران شد.