بانک‌ها در محدودیت‌های پیش‌رو باز هستند
بانک‌ها در محدودیت‌های پیش‌رو باز هستند

بانک‌ها در محدودیت‌های پیش‌رو باز هستند 🔹بانک مرکزی: از روز شنبه شعب بانک‌ها با حداکثر نصف تعداد کارکنان فعالیت می‌کنند.

بانک‌ها در محدودیت‌های پیش‌رو باز هستند

🔹بانک مرکزی: از روز شنبه شعب بانک‌ها با حداکثر نصف تعداد کارکنان فعالیت می‌کنند.