بایدن: تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال می‌کنیم
بایدن: تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال می‌کنیم

🔻بایدن: تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال می‌کنیم 🔹رئیس‌جمهور آمریکا با حمایت از اغتشاشات در ایران، گفت ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه مقامات ایران که به ادعای او واشنگتن آن‌ها را در «خشونت علیه معترضان» دخیل می‌داند، اعمال خواهد کرد.

🔻بایدن: تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال می‌کنیم

🔹رئیس‌جمهور آمریکا با حمایت از اغتشاشات در ایران، گفت ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه مقامات ایران که به ادعای او واشنگتن آن‌ها را در «خشونت علیه معترضان» دخیل می‌داند، اعمال خواهد کرد.