بایدن در سراشیبی افت محبوبیت پیش می رود
بایدن در سراشیبی افت محبوبیت پیش می رود

بایدن در سراشیبی افت محبوبیت پیش می رود 🔹 نظرسنجی موسسه «گالوپ» نشان می دهد که میزان محبوبیت «جو بایدن» نسبت به نظرسنجی پیشین این موسسه در ژانویه ۲۰۲۱ به پایین ترین حد خود رسیده است. 🔹بنا به نتایج این نظرسنجی؛ تنها ۳۸ درصد از رای دهندگان از عملکرد بایدن به عنوان رئیس جمهور راضی […]

بایدن در سراشیبی افت محبوبیت پیش می رود

🔹 نظرسنجی موسسه «گالوپ» نشان می دهد که میزان محبوبیت «جو بایدن» نسبت به نظرسنجی پیشین این موسسه در ژانویه ۲۰۲۱ به پایین ترین حد خود رسیده است.

🔹بنا به نتایج این نظرسنجی؛ تنها ۳۸ درصد از رای دهندگان از عملکرد بایدن به عنوان رئیس جمهور راضی بودند که در مقایسه با ۴۱ درصد ماه گذشته کاهش نشان می دهد.

این در حالیست که میزان رضایت عمومی از عملکرد رئیس جمهور آمریکا در ژانویه ۲۰۲۱ و ابتدای ورود به کاخ سفید ۵۷ درصد بود.