بایدن نامزدیش را برای انتخابات ۲۰۲۴ اعلام کرد
بایدن نامزدیش را برای انتخابات ۲۰۲۴ اعلام کرد

بایدن نامزدیش را برای انتخابات ۲۰۲۴ اعلام کرد شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نامزدی‌اش را برای انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد.                       

بایدن نامزدیش را برای انتخابات ۲۰۲۴ اعلام کرد

شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نامزدی‌اش را برای انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد.