بایدن: پوتین بازیگری منطقی است
بایدن: پوتین بازیگری منطقی است

🔻بایدن: پوتین بازیگری منطقی است 🔹رئیس‌جمهور آمریکا همتای روس خود را بازیگر منطقی توصیف کرد، اما گفت او در ارتباط با اوکراین دچار اشتباه محاسباتی شد. 🔹بایدن گفت هدف ادعایی پوتین برای رهبری روسیه‌ای که همه روس زبان‌ها را متحد کرده، پوچ بود. تصور می‌کرد با آغوش باز از او استقبال می‌شود و فکر می‌کنم […]

🔻بایدن: پوتین بازیگری منطقی است

🔹رئیس‌جمهور آمریکا همتای روس خود را بازیگر منطقی توصیف کرد، اما گفت او در ارتباط با اوکراین دچار اشتباه محاسباتی شد.

🔹بایدن گفت هدف ادعایی پوتین برای رهبری روسیه‌ای که همه روس زبان‌ها را متحد کرده، پوچ بود. تصور می‌کرد با آغوش باز از او استقبال می‌شود و فکر می‌کنم کاملاً دچار اشتباه محاسباتی شد.