با این وضعیت اقتصادی،چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد از اصطلاح قطار پیشرفت سخن بگوید؟
با این وضعیت اقتصادی،چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد از اصطلاح قطار پیشرفت سخن بگوید؟

با این وضعیت اقتصادی،چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد از اصطلاح قطار پیشرفت سخن بگوید؟/ آقای رئیسی هر حرفی را باور نکند عباس عبدی نوشت:🔹یکی از مسائلی که در نقد ساختار موجود گفته می‌شود، بی‌توجهی آنان به عینیت و واقعیت جامعه است. 🔹در اقتصاد که به راحتی می‌توان گفت وضع مردم خوب یا راضی هستند […]

با این وضعیت اقتصادی،چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد از اصطلاح قطار پیشرفت سخن بگوید؟/ آقای رئیسی هر حرفی را باور نکند

عباس عبدی نوشت:🔹یکی از مسائلی که در نقد ساختار موجود گفته می‌شود، بی‌توجهی آنان به عینیت و واقعیت جامعه است.

🔹در اقتصاد که به راحتی می‌توان گفت وضع مردم خوب یا راضی هستند یا بیکاری در فلان شهر صفر است (هر حرفی را که مدیران دولتی می‌زنند رییس‌جمهور نباید باور و آن را تکرار کند، حتما باید از طریق کارشناس خبره و صاحب‌نظر راستی‌آزمایی کند) ولی واقعیت اقتصادی را باید در قالب آمار و ارقام رسمی جست‌وجو کرد.

🔹گرچه وضعیت ارز در روزهای اخیر و سیاست‌های عجیب در قیمت خودرو و ارز اوضاع را بدتر نشان می‌دهد ولی بیش از این نیازی به توضیح نیست. فقط باید پرسید که چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد که با وجود این وضع از اصطلاح سرعت قطار پیشرفت سخن بگوید؟