با تعامل دستگاه قضایی استان با مدیریت شهری تبریز محقق شد؛جلوگیری از خسارت کلان به حقوق بیت المال
با تعامل دستگاه قضایی استان با مدیریت شهری تبریز محقق شد؛جلوگیری از خسارت کلان به حقوق بیت المال

با تعامل دستگاه قضایی استان با مدیریت شهری تبریز محقق شد؛جلوگیری از خسارت کلان به حقوق بیت المال شهردار تبریز با قدردانی از تعامل و همکاری اداره کل دادگستری و دادستانی با مدیریت شهری، گفت: این تعامل باعث شد تا از تضییع کلان بیت المال و خسارت به حقوق شهروندان جلوگیری شود. یعقوب هوشیار در […]

با تعامل دستگاه قضایی استان با مدیریت شهری تبریز محقق شد؛جلوگیری از خسارت کلان به حقوق بیت المال

شهردار تبریز با قدردانی از تعامل و همکاری اداره کل دادگستری و دادستانی با مدیریت شهری، گفت: این تعامل باعث شد تا از تضییع کلان بیت المال و خسارت به حقوق شهروندان جلوگیری شود.

یعقوب هوشیار در گفتگو با خبرنگار شهریار اظهار کرد: با همکاری رئیس کل دادگستری استان و دادستان تبریز با مدیریت شهری در چند پرونده، از خسارت چند میلیاردی و کلان به بیت المال جلوگیری شد.

وی ادامه داد: اقدام قانونی و بموقع دستگاه قضایی در این پرونده، موجب شد تا خسارت به شهر و شهرداری متوقف شده و مانع از تضییع بیت المال شود.

شهردار تبریز ابراز امیدواری کرد که تداوم تعامل و همکاری دستگاه قضا با مدیریت شهری موجب جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و آسیب به بیت المال شود.