با میانجی‌گری حزب‌الله، رهبران حماس امروز مهمان دمشق هستند
با میانجی‌گری حزب‌الله، رهبران حماس امروز مهمان دمشق هستند

🔻با میانجی‌گری حزب‌الله، رهبران حماس امروز مهمان دمشق هستند 🔹بعد از میانجی‌گری‌های موفق حزب‌الله لبنان، امروز رهبران جنبش حماس به ریاست خلیل الحیه پس از ۱۰ سال به سوریه سفر می‌کنند.

🔻با میانجی‌گری حزب‌الله، رهبران حماس امروز مهمان دمشق هستند

🔹بعد از میانجی‌گری‌های موفق حزب‌الله لبنان، امروز رهبران جنبش حماس به ریاست خلیل الحیه پس از ۱۰ سال به سوریه سفر می‌کنند.