بباتلو اجازه جدایی به مهاجم جوان تیمش را نداد. بومی سازی در دستور کار مربی ماشین سازی
بباتلو اجازه جدایی به مهاجم جوان تیمش را نداد. بومی سازی در دستور کار مربی ماشین سازی

❇️ بباتلو اجازه جدایی به مهاجم جوان تیمش را نداد. بومی سازی در دستور کار مربی ماشین سازی. 🔸 فرشاد بیابانی به تمرینات سبزپوشان تبریزی بازگشت. بیابانی بعنوان سهمیه زیر ۲۳ به تیم ماشین سازی ملحق شده و آقای گل فصل ۹۷ شهرداری تبریز بود که فصل گذشته در گل گهر و بادران بازی می […]

❇️ بباتلو اجازه جدایی به مهاجم جوان تیمش را نداد. بومی سازی در دستور کار مربی ماشین سازی.

🔸 فرشاد بیابانی به تمرینات سبزپوشان تبریزی بازگشت. بیابانی بعنوان سهمیه زیر ۲۳ به تیم ماشین سازی ملحق شده و آقای گل فصل ۹۷ شهرداری تبریز بود که فصل گذشته در گل گهر و بادران بازی می کرد.