بحران انرژی در اروپا، از قطع روزانه ۳ ساعت برق در انگلیس تا جیره بندی مصرف بخاری در ایتالیا
بحران انرژی در اروپا، از قطع روزانه ۳ ساعت برق در انگلیس تا جیره بندی مصرف بخاری در ایتالیا

بحران انرژی در اروپا، از قطع روزانه ۳ ساعت برق در انگلیس تا جیره بندی مصرف بخاری در ایتالیا 🔹زمستان امسال به احتمال فراوان شهروندان انگلیسی باید شاهد قطع روزانه ۳ ساعت برق در خانه و محل کارشان باشند. 🔹به گزارش عصرایران، به دلیل بحران کمبود انرژی در اروپا در پی تحریم های روسیه، در […]

بحران انرژی در اروپا، از قطع روزانه ۳ ساعت برق در انگلیس تا جیره بندی مصرف بخاری در ایتالیا

🔹زمستان امسال به احتمال فراوان شهروندان انگلیسی باید شاهد قطع روزانه ۳ ساعت برق در خانه و محل کارشان باشند.

🔹به گزارش عصرایران، به دلیل بحران کمبود انرژی در اروپا در پی تحریم های روسیه، در صورت عدم تامین منابع جایگزین انرژی، بسیاری از شهروندان اروپایی از جمله انگلیسی ها، زمستان امسال را باید با قطعی های چند ساعته برق سر کنند.

🔹در گزارشی که تحت عنوان عنوان “چشم انداز زمستانی” توسط شبکه ملی مسئول توزیع و انتقال برق در انگلستان، ولز و اسکاتلند تهیه شده، سناریوهای تولید و تامین برق بین ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۳ در انگلستان، مورد بحث قرار گرفته است.

🔹بر اساس این گزارش یک خاموشی سراسری ۳ ساعته برای واحدهای مسکونی و تجاری در زمستان امسال اجتناب ناپذیر خواهد بود.