بحران جدید در تراکتور
بحران جدید در تراکتور

بحران جدید در تراکتور علیپور مدیر عامل پر سابقه تراکتور به مانند سایر مدیر عاملان تراکتور موفق به ادامه کار در این تیم نشد و تنها بعد از  یک هفته از سمت خود استعفا داد 💢مدیرعامل باشگاه تراکتور استعفا داد و هیئت مدیره پذیرفت🔻هیئت مدیره باشگاه تراکتور با استعفای محمد علیپور از سمت مدیرعاملی باشگاه […]

بحران جدید در تراکتور

علیپور مدیر عامل پر سابقه تراکتور به مانند سایر مدیر عاملان تراکتور موفق به ادامه کار در این تیم نشد و تنها بعد از  یک هفته از سمت خود استعفا داد

💢مدیرعامل باشگاه تراکتور استعفا داد و هیئت مدیره پذیرفت
🔻هیئت مدیره باشگاه تراکتور با استعفای محمد علیپور از سمت مدیرعاملی باشگاه موافقت کرد.
🔻هیئت مدیره ضمن قدردانی از زحمات محمد علیپور، با استعفای وی از سمت مدیرعاملی باشگاه موافقت کرد.
🔻بر همین اساس، حسن آذرنیا با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه تراکتور منصوب شد.