بخشودگی جرائم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
بخشودگی جرائم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

💢بخشودگی جرائم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان مالیاتی، بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال، دوره برای مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی سال یا دوره مربوطه اقدام کنند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف ۲ […]

💢بخشودگی جرائم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان مالیاتی، بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال، دوره برای مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی سال یا دوره مربوطه اقدام کنند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف ۲ میلیارد ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف ۳ میلیارد ریال بدون پیش شرط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود