بدهی ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی لوکس‌سواران به دولت!
بدهی ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی لوکس‌سواران به دولت!

بدهی ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی لوکس‌سواران به دولت! روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اگر قرار بر تحقق کامل و جامع درآمد مالیاتی چهارهزار‌میلیارد‌تومانی از محل خودروهای لوکس باشد، (با توجه به ۴۰۰میلیارد تومان وصول‌شده فعلی) باید سه‌هزار و ۶۰۰میلیارد تومان دیگر جذب شود. 🔹با توجه به بازه زمانی کمتر از دوماهه تا پایان سال، […]

بدهی ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی لوکس‌سواران به دولت!

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اگر قرار بر تحقق کامل و جامع درآمد مالیاتی چهارهزار‌میلیارد‌تومانی از محل خودروهای لوکس باشد، (با توجه به ۴۰۰میلیارد تومان وصول‌شده فعلی) باید سه‌هزار و ۶۰۰میلیارد تومان دیگر جذب شود.

🔹با توجه به بازه زمانی کمتر از دوماهه تا پایان سال، تحقق این رقم غیر‌ممکن به نظر می‌رسد و به سال بعد موکول خواهد شد. اینکه سه‌هزار و ۶۰۰میلیارد تومان مالیات از محل خودروهای لوکس تا آخر سال به خزانه دولت واریز شود، بسیار بعید است.