بذرپاش در راه وزارت کار
بذرپاش در راه وزارت کار

بذرپاش در راه وزارت کار برخی منابع خبری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: رئیس جمهور، فردا ‎مهرداد بذرپاش را برای تصدّی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس  معرفی خواهد کرد.

بذرپاش در راه وزارت کار

برخی منابع خبری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: رئیس جمهور، فردا ‎مهرداد بذرپاش را برای تصدّی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس  معرفی خواهد کرد.