برای حفظ آبروی فوتبال ایران باید کی‌روش برگردد
برای حفظ آبروی فوتبال ایران باید کی‌روش برگردد

برای حفظ آبروی فوتبال ایران باید کی‌روش برگردد جواد الله‌وردی، بازیکن اسبق تیم‌ملی فوتبال:برای حفظ آبروی فوتبال ایران باید کی‌روش برگردد🔹 بیشتر ۱+۵۰ درصد افکار عمومی خواهان بازگشت کی‌روش هستند 🔹کی‌روش قابل مقایسه با اسکوچیچ نیست 🔹خود خداداد یادش رفته که چطور رختکن تیم‌ملی را به هم می‌ریخت؟

برای حفظ آبروی فوتبال ایران باید کی‌روش برگردد

جواد الله‌وردی، بازیکن اسبق تیم‌ملی فوتبال:برای حفظ آبروی فوتبال ایران باید کی‌روش برگردد🔹

بیشتر ۱+۵۰ درصد افکار عمومی خواهان بازگشت کی‌روش هستند

🔹کی‌روش قابل مقایسه با اسکوچیچ نیست

🔹خود خداداد یادش رفته که چطور رختکن تیم‌ملی را به هم می‌ریخت؟