برای نخستین بار ۶ داور زن در جام جهانی حضور می‌یابند
برای نخستین بار ۶ داور زن در جام جهانی حضور می‌یابند

🔻برای نخستین بار ۶ داور زن در جام جهانی حضور می‌یابند 🔹در این جام جهانی برای نخستین بار فیفا قصد دارد که از داوران خانم برای قضاوت بازی ها استفاده کند که این یک اتفاق خاص و مورد توجه در تاریخ رقابتهای جام جهانی است. 🔹در جام جهانی قطر شاهد حضور ۶ داور زن خواهیم […]

🔻برای نخستین بار ۶ داور زن در جام جهانی حضور می‌یابند

🔹در این جام جهانی برای نخستین بار فیفا قصد دارد که از داوران خانم برای قضاوت بازی ها استفاده کند که این یک اتفاق خاص و مورد توجه در تاریخ رقابتهای جام جهانی است.

🔹در جام جهانی قطر شاهد حضور ۶ داور زن خواهیم بود که سه نفر آنها داور وسط هستند.