برتری ایران مقابل بوسنی
برتری ایران مقابل بوسنی

🔹برتری ایران مقابل بوسنی تیم ملی فوتبال کشورمان در چارچوب دیدارهای دوستانه ملی در دیداری خارج از خانه مقابل تیم ملی بوسنی و هرزگوین به برتری رسید. بوسنی ٠  ایران ٢

🔹برتری ایران مقابل بوسنی

تیم ملی فوتبال کشورمان در چارچوب دیدارهای دوستانه ملی در دیداری خارج از خانه مقابل تیم ملی بوسنی و هرزگوین به برتری رسید.

بوسنی ٠  ایران ٢