برخورد قهریه با ساختارشکنان بی‌حجاب باید قاطع و بی‌اعتنا به هیاهو باشد
برخورد قهریه با ساختارشکنان بی‌حجاب باید قاطع و بی‌اعتنا به هیاهو باشد

برخورد قهریه با ساختارشکنان بی‌حجاب باید قاطع و بی‌اعتنا به هیاهو باشد محسن مهدیان، مدیرعامل موسسه همشهری:برخورد قهریه با ساختارشکنان بی‌حجاب باید قاطع و بی‌اعتنا به هیاهو باشد و مسیر حق یکطرفه و بی‌بازگشت است. 🔹گشت ارشاد یک ضرورت عقلانی است و باید خود را مجهز به یک جنگ رسانه‌ای و امنیتی کند. 🔹در ماجرای […]

برخورد قهریه با ساختارشکنان بی‌حجاب باید قاطع و بی‌اعتنا به هیاهو باشد

محسن مهدیان، مدیرعامل موسسه همشهری:برخورد قهریه با ساختارشکنان بی‌حجاب باید قاطع و بی‌اعتنا به هیاهو باشد و مسیر حق یکطرفه و بی‌بازگشت است.

🔹گشت ارشاد یک ضرورت عقلانی است و باید خود را مجهز به یک جنگ رسانه‌ای و امنیتی کند.

🔹در ماجرای دردناک مرگ مرحومه مهسا امینی، هوشیاری ناجا در اطلاع‌رسانی- ولو با تأخیر- باعث شد لاشخورهای اهریمنی از این مویه‌های دروغین طرفی نبسته و دست خالی برگردند.