بردیف: در دفاع اشتباهات بزرگی داریم
بردیف: در دفاع اشتباهات بزرگی داریم

بردیف: در دفاع اشتباهات بزرگی داریم/ در تراکتور دو بازیکن در دفاع و حمله کم داریم 🔹سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: در دفاع اشتباهات بزرگی داریم و تنها راه حل تمرین بیشتر است. 🔹تراکتور سازی امروز با ذوب‌آهن یک بر یک مساوی شد. این اولین امتیاز تبریزی ها بود.

بردیف: در دفاع اشتباهات بزرگی داریم/ در تراکتور دو بازیکن در دفاع و حمله کم داریم

🔹سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: در دفاع اشتباهات بزرگی داریم و تنها راه حل تمرین بیشتر است.

🔹تراکتور سازی امروز با ذوب‌آهن یک بر یک مساوی شد. این اولین امتیاز تبریزی ها بود.