بردیف در نشست خبری: پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد.
بردیف در نشست خبری: پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد.

بردیف در نشست خبری: پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد. همان‌طور که قبل از بازی هم گفتم، بازی سخت و خوبی شد. به هوادران تراکتور تبریک می‌گویم، چون همیشه از ما حمایت می‌کنند. خیلی خوشحال هستم از بردی که کسب کردیم.فکر می‌کنم پرسپولیس بازیکنان زیادی در تیم‌ملی ایران دارد و حتماً فشاری که در تمرینات داشتند […]

بردیف در نشست خبری: پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد.

همان‌طور که قبل از بازی هم گفتم، بازی سخت و خوبی شد. به هوادران تراکتور تبریک می‌گویم، چون همیشه از ما حمایت می‌کنند.

خیلی خوشحال هستم از بردی که کسب کردیم.فکر می‌کنم پرسپولیس بازیکنان زیادی در تیم‌ملی ایران دارد و حتماً فشاری که در تمرینات داشتند با چیزی که ما داشتیم فرق می‌کرد. فکر می‌کنم پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد.