برد سخت تراکتور
برد سخت تراکتور

تراکتور ۳ _ ۲ نفت‌ مسجد سلیمان ⚽️گل: محمد عباس‌زاده (۲)، (۸۳) و (۹۰)

تراکتور ۳ _ ۲ نفت‌ مسجد سلیمان

⚽️گل: محمد عباس‌زاده (۲)، (۸۳) و (۹۰)