بررسی افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس در هیات دولت
بررسی افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس در هیات دولت

بررسی افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس در هیات دولت 🔸رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از بررسی افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس در کمیسیون فرعی اقتصاد هیات دولت خبر داد. 🔹 محسن نریمان در حاشیه یکصدو سی و دومین جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد هیات دولت که بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد […]

بررسی افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس در هیات دولت

🔸رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از بررسی افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس در کمیسیون فرعی اقتصاد هیات دولت خبر داد.

🔹 محسن نریمان در حاشیه یکصدو سی و دومین جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد هیات دولت که بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد گفت: طی درخواست سازمان منطقه آزاد ارس مقرر شد پیشنهاد افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس تا شعاع حداقل ۲۰۰ کیلومتری از منطقه آزاد ارس بررسی و در خصوص تصویب آن تصمیم گیری شود.

🔹مهندس نریمان افزود: در حال حاضر بر اساس مصوبه قبلی هیات دولت در خصوص مجوز تردد خودروهای خارجی با پلاک منطقه آزاد ارس، تردد این خودروها از محدوده منطقه آزاد ارس تا شعاع حدود ۱۳۰ یعنی مرکز استان آذربایجان شرقی مجاز است.

🔹وی گفت: با پیگیری های صورت گرفته از سوی سازمان و با همکاری نهاد های ذیربط اقدامات لازم برای اجرایی شدن افزایش محدوده تردد انجام گرفته است که امیدواریم پس از بررسی توسط کمیسیون اقتصادی هیات دولت، با تصویب آن در هیات دولت شاهد گسترش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس باشیم.