برف تبریز وکنسل شدن بازی تراکتور و سپاهان (عکس)
برف تبریز وکنسل شدن بازی تراکتور و سپاهان (عکس)

اختصاصی تایسیز نیوز، تصاویری از ورزشگاه یادگار امام تبریز و حضور بازیکنان در زمین قبل از کنسل شدن بازی دو تیم تراکتور و سپاهان عکس ها از یوسف مونسی

اختصاصی تایسیز نیوز، تصاویری از ورزشگاه یادگار امام تبریز و حضور بازیکنان در زمین قبل از کنسل شدن بازی دو تیم تراکتور و سپاهان

عکس ها از یوسف مونسی